9909-7580        

ENTERPRISE RESOURCE PLANING

SR ERP
SR ERP нь байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хүний нөөц , төслийн төлөвлөлт, борлуулалтын цогц систем юм.

ERP гэдэг нь Enterprice Resource Planning гэсэн үгний товчлол бөгөөд компанийн санхүү, борлуулалт, хүний нөөц, үйлдвэрлэл, захиргаа гээд бүхий л хэлтэс, нэгжийг холбон ажиллаж, хөрөнгө, хүний нөөц, бараа материал, хөрөнгийн дэлгэрэнгүй хяналтыг хийн мэдээллүүдийг цаг алдалгүй боловсруулна. SR ERP систем нь байгууллагын онцлог, хэрэгцээнээс хамааран дангаараа болон хэд хэдэн модулаараа хослон ажиллах боломжтой.
Давуу талууд
  • Вэб интерфэйстэй
  • Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй
  • Захиалагчид тусгайлан зориулсан нэмэлт, өөрчлөлт хийх боломжтой
  • Олон компаний бүтэц дэмждэг
  • Олон хэл дээр ашиглах боломжтой
  • Групп компаний тайлангийн нэгтгэл хийнэ
  • Гадны системтэй XML протоколоор холбогдох боломжтой
  • Хэрэглэгчид зориулсан мобайл аппликэйшн ашиглах боломжтой
Бүрэлдэхүүн модулиуд

Санхүү

Ухаалаг хэрэглэгчийн интерфэйс, Нэхэмжлэл, Төлбөрөө хянах хялбар арга, Удирдлагад зориулсан санхүүгийн тайлан үзүүлэлтүүд, Аналитик бүртгэл, Хялбар санхүүгийн холболт, Хянах самбар, Валют бүртгэл

Агуулах

Логистик удирдлага, Барааны хөдөлгөөн, Агуулахын байршил,

Харилцагч

Бизнес харилцаа, Outlook & Thunderbird холболтууд, Бодит хугацааны статистик мэдээ, Уулзалт, хурал төлөвлөх, Борлуулалтын захиалга, Маркетингийн кампанит ажил, Үүрэн систем

Хангамж

Хэрэглэгчид санал болгох, Нийлүүлэгчийн мэдээлэл, Бараа бүтээгдэхүүний бүртгэл, Дүн шинжилгээг уян хатан

Хүний нөөц

Албан хаагчийн бүртгэл, Цаг, ирц бүртгэх, Зардлын төвлөрсөн хяналт, Ажилтан шалгаруулж авах процесс, Хянах самбар, Амралт чөлөөний зөвшөөрөл